Dynamiskt skytte
Dynamiskt skytte är en skytteform där precision, vapenhantering och snabbhet sätter skytten på prov. Sporten har ett internationellt regelverk och ett eget förbund: IPSC (international practical shooting confederation). Det Svenska förbundet bildades 1979, och har idag ca 2000 licenserade tävlingsskyttar. Varje skytt som vill börja skjuta dynamiskt skytte måste först gå en grundkurs - som arrangeras av bland andra Nybro PK.
Dynamiskt skytte tränas på Torsdagar från kl 17:00.

Kontakt:
dynamiskt@nybropk.seOm sporten
Dynamiskt skytte sker en skytt i taget, på en station som sätter skyttens skjutskicklighet, och vapenhantering på prov. Målen kan placeras på allt mellan 3 till 70 meter. För att få skytten att röra sig mellan olika används hinder eller väggar. Målen är antingen papptavlor, som ger 1-5 poäng, eller stålmål, som skall fällas. Varje papptavla skall beskjutas med minst 2 skott. Skyttens poäng delas sedan med den tid som det tog att skjuta stationen. Resultatet blir en “hitfactor” som rangordnar skyttarna. Sportens stationer kan kräva att skytten, under tidspress, beskjuter olika mål från olika platser, byter magasin, skjuter sittande, liggande eller med “svag hand”. Skyttet sker i “fri stil och ordning”, vilket ger skytten möjlighet att själv välja hur, och i vilken ordning han eller hon vill skjuta målen. Inom skyttet finns inget maxresultat - sporten är i ständig utveckling - dynamiskt.Utrustning
Skyttet bedrivs med vapen av minst caliber 9mm. Vapen och magasin bärs i hölster och hållare runt midjan. Eftersom skyttet sker på tid, är vapnets funktionssäkerhet en viktig parameter, vid sidan av precision och rekyl. Runt sporten finns en mängd tillverkare som specialiserat sig på produkter för dynamiskt skytte. Så gott som alla ledande vapen och hölstertillverkare har idag modeller speciellt framtagna för sporten.
Hör av Er med frågor om utrustning för dynamiskt skytte.Divisioner
Dynamiskt skytte delas in i divisioner efter vapnens konstruktion.

Produktion divisionen:
Alla vapen i divisionen måste först godkännas som “serieproduktions vapen” av det internationella förbundet IPSC. En lista uppdateras år för år med nya vapen i klassen - inga andra vapen än exakt dessa modeller är godkännda. Man får inte göra några förändringar av vapnet, allt skall vara original. Alla vapen är av kaliber 9mm.

Standard divisionen:
Vapen i standardklassen måste få plats i en måttbestämd låda. 225x150x45mm. Inga elektroniska riktmedel eller rekyldämpare är tillåtna. Så länge vapnen får rum i lådan så får man bygga om dem som man önskar. I standard divisionen förekomer både originalvapen och specialbyggda vapen - byggda av skyttarna själva eller av vapensmeder. Vanliga kalibrar är 9mm och .40s&w.


Classic divisionen:
Classic är en ny division från och med 2012 och ersätter Modified. Endast för pistoler av den klassiska 1911 typen är godkända, och endast s.k. "Single-stack", dvs enkelradiga magasin där det får plats färre patroner än i övriga klasser.

Open divisionen:
Inga måttbegränsningar - så länge vapnet är ett enhandsvapen. Pipor förses med rekyldämpare och originalsikten byts ut mot elektroniska rödpunktsikten. Rekylen reduceras till 0 och siktbilden gör skotten snabba - vapnen är helt byggda för att skytten skall kunna fokusera på att röra sig på ett så säkert sätt som möjligt. Ammunitionen som används är specialladdad, med mycket höga gastryck för att få rekyldämparen att fungera på bästa sätt. Vanliga kalibrar är 9mm, 9x21 eller .38super.


Revolver standard divisionen:
I divisionen är alla revolvrar godkännda. Skytten får dock max avlossa 6 skott innan en omladdning måste ske. Vissa förändringar får göras - som byte av pipa, riktmedel och grepp. Inga rekyldämpare eller rödpunktsikten är tillåtna. Vapnen byggs ofta om så att de laddas med moonclips - en metallbricka som håller 6 patroner i en cirkel, som kan laddas i revolvern i en enda rörelse. Kalibrar är .357magnum, .40s&w, 10auto, men vanligast är .45acp.