Nationellt skytte

Nationellt skytte är de grenar som står på Svenska Pistolskytteförbundets program. Här ingår bland annat, Precision, Fältskytte, Banfält och Militär snabbmatch. De mest populära grenarna är Precision och fält.

Grenarna delas även upp i vapengrupper.


Precision

Precision består av ett antal serier som skjuts mot en tioringad standardtavla på 25m. Varje serie består av 5 skott som skjuts under en tid av 5 minuter.
Skjutställningen är stående utan stödhand. Innan man skjuter första serien skjuts en provserie, för att man ska ha möjlighet att justera vapnets skottställning. 

Fältskytte

Fältskyttet är ett omväxlande skytte som skjuts på en slinga på vanligtvis 8 stationer som var och en består av olika målfigurer. Dessa mål kan stå på avstånd från ca 5-90 meter, och skall beskjutas med 6 skott under en tid som kan variera mellan ca 5-15 sekunder. 

Förutsättningarna varierar från station, och skjutställningen kan också variera mellan frihand och stödhand.
Inga provserier skjuts.