Klubbar
Kalmar läns södra pistolskyttekrets - Kretsen för Nybros närområde
Kalmar PK
Döderhults PK
Mönsterås PK

Nationellt skytte
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Sportskytteförbundet
Arnes pistolskyttesida - En del bra information om pistolskytte, vapen, etc
The Encyclopedia of Bullseye Pistol
Ostkustserien Magnumfält
Aktuella nationella tävlingar - Aktuella tävlingar upplagda hos Pistolskytteförbundet
Jönköpingskretsens tävlingar

Svartkrutsskytte
Svenska Svartkrutsskyttefederationen - Svartkrutsskytteförbundet
Svartkrutsallsvenskan

Dynamiskt skytte
IPSC Sverige
Sweden cup
Brian Enos - Elitskytt med bra information och ett forum
IPSC, internationella förbundet
Finska IPSC förbundet
Norska IPSC förbundet

Polisens dokument
Ansök om vapentillstånd/licens - Elektroniska blanketter, etc

Skyttebutiker
Sportec - Sveriges största butik för skytte
Widfeldts vapen - Butik på nära håll i Nävragöl, Blekinge
Walter Borg - Affär och vapenauktion
DAE - F&K Sport Sweden HB
Staffans vapen
SportOptik - Glasögonaffär med skyddsglasögon
Hans Bark optik - Välkänd optiker för skytteglasögon
Double Alpha Academy - Holländsk IPSC butik