Sopsortering vid skjutbanan

Sopsortering

Nu är tunnorna sorterade, och det som står på anslagen gäller.

  • Endast brännbart torrt avfall i soptunnorna. Plast och papper. Inget hushållsavfall, matrester eller något annat som luktar, möglar eller lockar råttor.
  • Tomhylsor i spannen märkt "Hylsor"
  • Metall i hinken till vänster. Detta gäller metallförpackningar av olika slag.

Det finns ingen soptunna inne i klubbstugan längre. Allt hushållsavfall, matrester, matförpackningar, etc, ska tas med hem.

Vi vill härmed slippa mögellukt och annat otrevligt.