Skjutbanan i SlättingebygdNybro Pistolskytteklubbs skytteanläggning har en 100 metersbana för 6 skyttar, en 25 metersbana för 20 skyttar med belysning av tavelställ och skjutplan.
Även klubbstuga och förråd har byggts i anslutning till skjuthallen.

Våren 2010 har banan byggts ut.
25 meters banan har förlängts för att kunna erbjuda fler platser för olika typer av skytte på samma gång, och fyra nya skjutplatser för övrigt skytte har anlagts.

Skjutbaneinstruktion
Ordningsregler

Sophantering vid skjutbanan

Skjutbanan