Nationellt skytte

Av det nationella skyttet bedriver Nybro PK följande grenar.

Banskytte

Banskyttet består av 6 serier skjutna mot internationell pistoltavla på 25 m
avstånd. Varje serie består av 5 skott som skjuts under en tid av 6 minuter.
Skjutställningen är stående utan stödhand. Innan man skjuter första serien
skjuts en provserie, för att man ska ha möjlighet att justera vapnets
skottställning. Banskyttet skjuts med C-vapen.

Snabbskytte

Även kallat duellskytte, består av 6 serier om 5 skott vardera snabbskjutning
mot vridbar snabbskyttetavla som visas i 3 sek och är borta i 7 sek framme
3 osv, med 1 skott varje visning. Mellan varje skott Sänks armen till 45
graders vinkel mot marken och får inte höjas förren tavlan vrids fram igen.
Skjutställningen är stående utan stödhand.Varjeskjutning inleds med en
provskjutningsserie . Duellskyttet skjuts med C-vapen


Fältskytte

Fältskyttet består av en slinga på 8 stationer som var och en består av
olika målfigurer. Dessa mål kan stå på avstånd från ca 5-75 meter, och
skall beskjutas med 6 skott under en tid som kan variera mellan ca 5-15
sekunder. Skjutställningen kan också variera mellan frihand och stödhand.

Inga provserier skjuts. Banskyttet skjuts med A, B, C och R-vapen.

Magnumfältskytte

Magnumskytte utförs på samma sätt som fältskytte, men tiderna varierar
mellan ca 30- 90 sekunder och avstånden mellan ca 10-100 meter.
Skjutställningen är stående eller liggande med stödhand. Målen kan vara
av papp eller plåt i olika former och storlekar.
Magnumskyttet skjuts med pistol och revolver från .38 special och uppåt
i 9 olika vapengrupper.